Technologie

Natrysk pneumatyczny


Natrysk pneumatyczny polega na rozpyleniu wyrobów lakierniczych na powierzchnię z użyciem pistoletu natryskowego, przy pomocy sprężonego powietrza. W skład zestawu niezbędnego do aplikacji wyrobów lakierowych tą metodą wchodzą następujące urządzenia: pistolet natryskowy, sprężarka lub instalacja sprężonego powietrza, zbiornik na wyrób lakierowy i kabina lakiernicza. Za pomocą odpowiedniego pistoletu natryskowego możliwe jest nanoszenie wyrobów jedno- i dwuskładnikowych. Natrysk pneumatyczny pozwala na szybkie pokrywanie płaskich powierzchni jak i przedmiotów o bardzo skomplikowanych kształtach. Jednak strata wyrobu lakierniczego wynosi od 30% przy dużych i płaskich powierzchniach aż do 70% w konstrukcjach mebli szkieletowych.

 

Natrysk HVLP


High Volume Low Pressure – natrysk wyrobów lakierowych przy użyciu wysokiej objętości i niskiego ciśnienia. Technologia ta charakteryzuje się wysoką wydajnością (co najmniej 65%) przy jednoczesnym zredukowaniu overspray’u o co najmniej 50% w porównaniu do tego występującego przy klasycznym natrysku pneumatycznym.

Natrysk hydrodynamiczny


Wyroby lakierowe są sprężane do wysokiego ciśnienia za pomocą pompy a następnie są wyrzucane przez dyszę o bardzo małym otworze w kierunku malowanego przedmiotu. Wyrób pędząc z dużą prędkością rozbija się w kontakcie z powietrzem na małe cząsteczki które równomiernie pokrywają malowany wyrób. Strata wyrobu lakierniczego wynosi między 20% a 30%, a uzyskana powłoka jest bardzo wysokiej jakości.

 

Automaty i roboty lakiernicze


Zależnie od przeznaczenia rozróżnia się dwa rodzaje automatów lakierniczych, pracujące sposobem suwakowym lub obrotowym. W systemie suwakowym, pistolety natryskowe umieszczone są na wózku przesuwającym sie ruchem posuwisto zwrotnym nad przenośnikiem z malowanymi przedmiotami. W automatach obrotowych pistolety lakiernicze wykonują ruch po okręgu nad przenośnikiem, na którym są przedmioty. Stosowane są również roboty, które mogą poruszać się w trzech kierunkach za pomocą wysięgnika z trzema przegubami. Na końcu manipulatora znajduje się pistolet natryskowy. Ruchem robota steruje komputer.

 

Natrysk elektrostatyczny


Polega na stworzeniu przy użyciu generatora wysokiego napięcia prądu stałego, pola elektrycznego, który współdziała w rozproszeniu wyrobu lakierowego i kieruje naładowane elektrycznie cząsteczki wyrobu na uziemiony malowany przedmiot. Strata wyrobu przy ręcznym natrysku elektrostatycznym wynosi od 5-15%, natomiast z użyciem automatycznych urządzeń 2-5%.

 

Malowanie przez polewanie


Polega na nanoszeniu powłok przez polewanie strumieniem płaskim wykonuje się na polewarkach. Polewarki mogą być jednogłowicowe (do wyrobów jednoskładnikowych) lub dwugłowicowe do nanoszenia wyrobów dwuskładnikowych np. poliestrowych. Wykorzystanie wyrobu lakierowego w tej metodzie kształtuje się na poziomie 90%

Scroll to top